An ninh quốc phòng

Tự hào truyền thống 75 năm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng (19/8/1945 - 19/8/2020)

(10:04:00 16/08/2020) Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất được Bộ Công an trọng thể tổ chức vào ngày 16/8 vừa qua; Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu Cách mạng Tháng 8 lịch sử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hi sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân…”

 
Trong cao trào xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), Đội tự vệ đỏ được thành lập để hỗ trợ và bảo vệ quần chúng nổi dậy phá nhà giam, đốt huyện đường, vây đồn lính, bắt giữ bọn hào lý, làm tan rã từng mảng chính quyền tay sai của đế quốc ở cơ sở, bảo vệ cán bộ, bảo vệ các phiên tòa của Xô Viết – Công nông xét xử bọn phản cách mạng; giữ gìn an ninh trật tự ở những nơi có chính quyền Xô Viết.
Tháng 3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất thông qua Nghị quyết quan trọng về “Đội tự vệ”, khi cuộc vận động mặt trận dân chủ Đông Dương phát triển thành cao trào cách mạng rộng lớn, Đảng chỉ thị; “Mỗi ấp phải tổ chức ra đội tự vệ để ngăn cản những kẻ phá rối cuộc đấu tranh và đối phó với các lực lượng phản động”.
Đầu năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập “Ban công tác đội” làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu, bảo vệ cán bộ cao cấp của Đảng, giải thoát cho cán bộ khi bị địch bắt. “Ban công tác đội” được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trung ương, được trang bị vũ khí và huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu.
Ngày 15/5/1945, Xứ ủy Bắc kỳ thành lập “Đội danh dự trừ gian” do xứ ủy trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ diệt trừ bọn Việt gian đầu sỏ và vũ trang tuyên truyền, chiến đấu khi cần thiết. Ngày 4/6/1945, Tổng bộ Việt Minh tuyên bố thành lập khu giải phóng; đồng thời, công bố 10 chính sách lớn của Việt Minh. Ngay sau đó các tổ chức “Đội trinh sát”, “Đội Hộ lương diệt ác” lần lượt ra đời cùng với “Đội tự vệ đỏ”, “Ban công tác đội” và “đội danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ thủ tiêu lực lượng của phát xít Nhật, trừ khử bọn Việt gian, trừng trị bọn lưu manh, bảo vệ chính quyền cách mạng, thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh. Đây chính là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.
Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và các tỉnh ở Bắc Bộ. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập sở Liêm phóng, Trung Bộ lập sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 19/8 trở thành ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, góp phần đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt, thâm độc của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Lịch sử 75 năm Công an nhân dân khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng trong việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, Đảng ta luôn đề ra các chủ trương, định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
 
Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân đều nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Kế thừa truyền thống quý báu của lực lượng CAND Việt Nam, 75 năm qua lực lượng Công an huyện Thạch Thất đã từng bước trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt; Những năm qua, lực lượng Công an huyện thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, văn hóa tư tưởng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ các lực lượng nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của huyện, chủ động phòng ngừa đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm.
Công an các xã, thị trấn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, các chuyên đề trọng tâm trên lĩnh vực bảo vệ ANQG và các chuyên đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, TNGT, tạo nên thế chủ động tấn công, phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ…Có thể khẳng đinh: Trong mỗi bước phát triển đi lên, mỗi thành tựu kinh tế- xã hội của huyện luôn có sự đồng hành, sự hy sinh thầm lặng và cống hiến đáng trân trọng của nhiều thế hệ Công an huyện. Những thành tích, những chiến công của lực lượng Công an huyện Thạch Thất là mốc son chói lọi, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Lực lượng Công an nhân dân, xin được kính chúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang phục vụ, công hiến trong ngành Công an sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ, mưu trí, dũng cảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C