Chính trị

UB Kiểm tra huyện ủy Thạch Thất tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

(10:00:00 11/01/2018) Chiều ngày 09/1/2017, UB Kiểm tra huyện ủy Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh; việc chấp hành Quy chế làm việc; việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động quốc gia về xây dựng nông thôn mới. UBKT Huyện ủy đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình; chú trọng phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết đơn thư; xem xét, kết luận và xử lý đúng mức các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và đoàn kết nội bộ trong Đảng, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Toàn cảnh hội nghị
 
Năm 2017,  Huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 116 tổ chức Đảng và 11 đảng viên, tăng 61 tổ chức và 11 đảng viên so với cùng kỳ. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 110 tổ chức cơ sở và 11 đảng viên. Cấp ủy huyện và cơ sở đã giám sát 107 tổ chức Đảng và 18 đảng viên, tăng 2 tổ chức và 18 đảng viên so với cùng kỳ. Đảng ủy cơ sở giám sát 66 tổ chức và 18 đảng viên. UB Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 21 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 16 đảng viên so với cùng kỳ năm trước; UBKT Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng; UB KT các cấp đã kiểm tra 44 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật. Năm 2017, Cấp ủy các cấp và UBKT huyện ủy đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên, không có tổ chức Đảng nào bị thi hành kỷ luật…
Đ/c Chu Đại Thành- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm UB Kiểm tra huyện ủy phát biểu tại hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức tới công tác quán triệt, triển khai theo Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Quy chế, Kết luận của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát;  Một số UBKT chưa làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác xây dựng Đảng; việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của nhiều Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở còn nhiều hạn chế… 
Ý kiến tham luận tại hội nghị
 
Cũng tại hội nghị, các đồng chí tham dự đã phát biểu ý kiến thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; đồng thời cũng thẳng thắn chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Trong đó, có nhiều điểm nổi bật như: Cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong năm có trọng tâm, trọng điểm, có tính chủ động và chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, có nhiều điểm mới theo đúng tinh thần của Đề án 04 ngày 10/11/2016. Thường xuyên bám sát nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp nên đã kịp thời giải quyết tốt những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, như: vấn đề trật tự an toàn giao thông, quản lý đất đai, quản lý đô thị, những điều đảng viên không được làm…Từ đó góp phần ổn định tình hình cơ sở và dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Đ/c Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Để năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục đạt được hiệu quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, đặc biệt là các đồng chí Bí thư cấp ủy, các đồng chí Chủ nhiệm UBKT cơ sở phải có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó nâng cao tính chủ động, xây dựng chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát năm 2018, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình và đúng phương châm, phương hướng. Tập trung kiểm tra, giám sát, triển khai có hiệu quả Đề án số 04 ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đề án số 06 ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Chương trình công tác, các Đề án của Huyện ủy và UBND huyện. Coi trọng nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước. UBKT từ huyện đến cơ sở nâng cao tính chủ động trong việc phát hiện và xem xét, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm;Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở…

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C