Chính trị

UBKT Huyện ủy Thạch Thất đẩy mạnh các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

(16:57:00 10/10/2018) Ngày 16.10.1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16.10.1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Thiết thực chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018) ngay từ đầu năm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thạch Thất luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.
Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát quý III/2018
 
Từ đầu năm 2018 đến nay,  UBKT Huyện ủy đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng, trong đó đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 105 tổ chức đảng và 2 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, tăng 42 tổ chức Đảng và 2 đảng viên so với cùng kỳ. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 15 của Thành ủy Hà Nội; việc chấp hành Nghị quyết của cấp ủy cấp mình và cấp trên; công tác bầu cử Trưởng, Phó thôn; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 01 tổ chức Đảng và 19 đảng viên  khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kiểm tra 33 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tăng 20 tổ chức so với cùng kỳ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 18 tổ chức đảng và kiểm tra công tác tài chính đảng đối với 48 tổ chức Đảng. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên, tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ. Nội dung vi phạm về chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3; vi phạm không trung thực trong kê khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên; vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng... 
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; việc giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Trong thời gian tới, UB kiểm tra Huyện ủy Thạch Thất tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch đề ra, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức hoàn thành vượt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra từ đầu năm và những nhiệm vụ phát sinh đột xuất; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn./.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C