Chính trị

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Kim sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018

(16:10:00 16/10/2018) Ngày 15/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Kim tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy- HĐND- lãnh đạo UBND, các thành viên của Mặt trận, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn đã về dự.

9 tháng đầu năm, MTTQ xã đã chủ động phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định của địa phương; thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các mô hình dân vận khéo, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc xã tích cực thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong các buổi hội họp, tiếp xúc với cử tri. Thực hiện giám sát và phối hợp với UBND xã, các ngành chức năng tổ chức tiếp nhận 32 đơn thư các loại, đã giải quyết 30 đơn, còn 2 đơn đang giải quyết. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững năm 2018, MTTQ đã vận động nhân dân xây dựng Qũy “Vì người nghèo” được gần 47 triệu đồng; trong 9 tháng đầu năm đã trích quỹ 8,5 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với UB MTTQ huyện khánh thành 3 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng số tiền hỗ trợ 180 triệu đồng.
Toàn cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, UB MTTQ xã Phú Kim đã triển khai kế hoạch và phát động “Tháng cao điểm cuộc vận động vì người nghèo năm 2018”. Toàn xã phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ đạt trên 47 triệu đồng, thời gian vận động từ ngày 17/10 đến ngày 15/11/2018. Để đạt được kế hoạch chỉ tiêu đề ra, Ban vận động Quỹ ngày vì người nghèo xã Phú Kim đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, đốc việc thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; ở các thôn dân cư đều thành lập tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban vận động xây dựng quỹ./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C