Chính trị

Ủy ban MTTQ , các đoàn thể chính trị- xã hội xã Lại Thượng tổng kết hoạt động năm 2019

(17:01:00 03/01/2020) Chiều ngày 30/12/2019, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã Lại Thượng tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn dân cư đã tham dự hội nghị.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã - xã hôi xã Lại Thượng đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và của cấp ủy địa phương, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tích cực triển khai thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với xây dựng nông thôn mới. Kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận các tầng lớp nhân dân, phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy và Quyết  định sô 07 của UBND Thành phố về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Kết quả đã có nhiều huyển biến tích cực. Đám cưới thực hiện gọn nhẹ, hỏi hôm trước, cưới hôm sau, giảm số mâm cỗ. Các hủ tục lạc hậu trong đám tang được xóa bỏ, tỷ lệ người chết thực hiện hỏa táng đạt trên 65%, tiêu biểu là thôn Lại Khánh đạt 100%. Trong năm đã cấp phát gần 1.100 xuất quà cho các đối tượng chính sách, với tổng trị giá gần 560 triệu đồng, trong đó huy động xã hội hóa được 178 xuất quà, với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa được tiếp tục triển khai, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên địa bàn xã đạt trên 93%.  Ủy ban MTTQ xã cũng đã chủ trì tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các đại biểu HĐND huyện, HĐND xã  với cử tri theo quy định. Năm 2019, Ủy ban MTTQ xã được UBMTTQ huyện đánh giá hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, được UBND huyện tặng Giấy khen.
Các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội hoạt động đều khắp, thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác và các phong trào thi đua theo chức năng, vai trò của từng tổ chức hội. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nổi bật là Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế ở Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, với các hình thức ủy thác vay vốn, giúp nhau về khoa học kỹ thuật, về cây con giống, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo các nguồn quỹ để giúp hội viên phát triển kinh tế. Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Đoàn thanh niên phát huy hiệu quả. 
Qua các phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội xã Lại Thượng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.   

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C