Chính trị

Ủy ban MTTQ huyện tổng kết công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở

(12:58:00 25/02/2019) Sáng ngày 22/2/2019, Uỷ ban MTTQ huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024; triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã trên địa bàn huyện. Đại hội MTTQ  23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hiệp thương cử ra 820 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ, nhiệm kỳ 2019-2024; trong đó quần chúng chiếm tỷ lệ 27,3%, đại biểu nữ chiếm 33,6%, đại biểu tiêu biểu trong các tôn giáo, đại biểu dân tộc Mường chiếm 8,6%, quá trình tổ chức hiệp thương nhân sự đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu số lượng thành phần theo quy định. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra 111 đồng chí trong Ban Thường trực UB MTTQ xã, thị trấn, đồng thời hiệp thương cử 23 đồng chí Chủ tịch UB MTTQ, 44 đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn.
Đ/c Nguyễn Hồng Nhật- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
 
Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy cơ sở, Ban Thường trực UB MTTQ các cấp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trước mắt, đó là: Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Rà soát việc ban hành triển khai ngay Nghị quyết Đại hội, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; quy chế hoạt động của ủy ban MTTQ xã, thị trấn. Đồng thời, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2019- 2024; đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Báo cáo chính trị tại Đại hội phải đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân; đánh giá được công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; đánh giá được hiệu quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Ủy ban MTTQ; làm rõ được việc MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố tổ chức vững mạnh; và trong các nội dung đó phải gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện NQ TW 4 khóa XI, XII; Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết 15 của BTV Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, giải quyết cơ sở Đảng yếu kém. Công tác nhân sự đối với cấp ủy viên UB MTTQ huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn, có năng lực, uy tín, kinh nghiệm trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân, có tín nhiệm, sức khỏe, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền, với UB MTTQ các cấp trong việc xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của MTTQ, đảm bảo về mặt cơ cấu, thành phần, xây dựng MTTQ thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./. 

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C