An ninh quốc phòng

Xã Tiến Xuân tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho đối tượng 4 năm 2018

(17:00:00 02/10/2018) Sáng ngày 29/9/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng- an ninh xã Tiến Xuân tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- an ninh cho 115 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc đối tượng 4 của xã Tiến Xuân trong năm 2018.

Dự khai mạc lớp bồi dưỡng, có đồng chí Bùi Văn Tình- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Quách Đình Thắng- Phó Chủ tịch UBND xã- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng xã, các ban, ngành đoàn thể xã Tiến Xuân.
 
Tại lớp bồi dưỡng, Trung tá Nguyễn Văn Thủy- Cán bộ Học viện chính trị- Bộ Quốc phòng đã truyền đạt những nội dung chính về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác củng cố quốc phòng- an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; tình hình an ninh- chính trị, kinh tế, văn hóa- tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng- an ninh. Vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong tình hình mới... 
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng- an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để vận dụng vào thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng- an ninh ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng "Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". 

Đinh Hồng

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C