Chính trị

Bà Nguyễn Thị Hằng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Chàng Sơn nhiệm kỳ mới 2024 – 2029

(19:56:00 20/03/2024) Trong 2 ngày 19 - 20/3, UB MTTQ Việt Nam xã Chàng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội, có đồng chí Nguyễn Kim Loan- UVBTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ; đồng chí Cấn Thị Thuỷ- Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Hữu Hùng- Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; trưởng các ban, ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Nguyên lãnh đạo UBMTTQ qua các thời kỳ và 98 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân của xã Chàng Sơn đã đến dự.
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Chàng Sơn đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, … được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Việc xây dựng đời sống văn hóa mới trong nhân dân có nhiều chuyển biến, tiến bộ: 100% các đám tang tổ chức văn minh, trang trọng, tiết kiệm, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, tỷ lệ hỏa táng cuối năm 2023 đạt 57,5%, tăng 28,4% so với năm 2019; việc cưới thực hiện tốt nếp sống văn minh theo tinh thần Chỉ thị 11 của Thành ủy; việc mừng thọ được tổ chức văn minh, tiết kiệm, gọn nhẹ tại nhà và nhà văn hóa thôn; chất lượng phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Hàng năm, có từ 75 -100% các thôn duy trì và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; bình quân trên 92% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa. 
Đoàn Chủ tịch Đại hội
 
Đặc biệt, UBMTTQ xã Chàng Sơn đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao. 5 năm qua, nhân dân đã ủng hộ, đóng góp 12,5 tỷ đồng và nhiều hiện vật khác  trị giá 2,6 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông ngõ xóm, công trình tâm linh, cảnh quan, khuân viên nhà văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường. 
Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau”. Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” thường xuyên được kiện toàn hoạt động có hiệu quả. Trong 5 năm qua, đã phối hợp vận động được 210 triệu đồng, rà soát, hỗ trợ, tặng 580 xuất quà, trị giá 211 triệu cho các đối tượng dịp Tết nguyên đán, ngày hội Đại đoàn kết (18/11). MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ 450 xuất quà, trị giá 240 triệu đồng; tặng 02 xe máy với trị giá 40 triệu đồng;  giúp đỡ cho 65 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,7% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 90,1 triệu đồng/người/năm, tăng 35 triệu đồng so với năm 2019. 
Ngoài ra, UBMTTQ xã đã tuyên truyền vận động 98,6 % cử tri tham gia bầu cử, bầu đủ số lượng Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp đúng theo cơ cấu, chất lượng; phối hợp tham gia tổ chức thành công các cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 và 2023-2026 trên địa bàn xã. Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội. 
Cùng với đó, MTTQ xã đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong thực thực hiện quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm qua đã kết nạp mới 679 đoàn viên, hội viên; nâng tổng số đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt hiện nay là 4.845 người. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng- Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng- Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Quân- Bí thư Đảng uỷ xã đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trên toàn diện các mặt công tác mà các cấp MTTQ xã Chàng Sơn đã đạt được trong 5 năm qua. 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân- Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo 
 
Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân- Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh 4 nội dung quan trọng:
Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội và âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 
Thứ hai, xã Chàng Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng nông thôn mới nâng cao và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của xã; phấn đấu Chàng Sơn về đích nông thôn mới nâng cao năm 2025, trở thành xã giàu, đẹp, văn minh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đã xác định. Do vậy, MTTQ xã phải xác định trách nhiệm, đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn, để qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thứ ba, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động và triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm sát hợp với tình hình thực tiễn xã, thôn và sâu sát với dân; khắc phục tình trạng “lơ là, chủ quan với dư luận xã hội”.
Thứ tư, Mặt trận tiếp tục tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân với tinh thần đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, tiến bộ và phát triển. Thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng, lợi thế của cả nước, Thủ đô, Huyện nói chung và Chàng Sơn nói riêng, góp phần mở rộng đoàn kết, thu hút vốn đầu tư, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như của Thành phố.
UB MTTQ xã Chàng Sơn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam xã Chàng Sơn đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương bầu 35 vị vào Uỷ viên UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029; bầu 5 đại biểu chính thức, 1 dự khuyết đi dự Đại hội UBMTTQ huyện trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Hằng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã Chàng Sơn nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.
Nhân dịp này, UBND xã Chàng Sơn đã khen thưởng cho 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận 5 năm qua. Đồng thời, UBMTTQ xã đã trao quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên Uỷ viên UBMTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 

Hoa Phượng- Hữu Thiện

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C