Xã hội

Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam: Tự hào Nhà giáo Việt Nam

(10:31:00 18/11/2020) Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”.

 
Giáo dục là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại. Chính vì vậy mà nghề dạy học và các thầy giáo, cô giáo được xã hội hết sức quan tâm, tôn vinh và coi trọng. Trên thế giới, ngay từ năm 1946 tổ chức quốc tế của các nhà giáo tiến bộ với tên gọi “Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục” đã được thành lập. Năm 1957, Hội nghị Quốc tế các nhà giáo đã quyết định lấy ngày 20/11 là ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo. Tại Việt Nam, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 167/HĐBT chính thức lấy ngày 20/11 làm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đó là Quyết định mang tính nhân văn sâu sắc và thực sự quan trọng thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, ngày 20/11 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội truyền thống của toàn dân và được tổ chức kỷ niệm trọng thể ở khắp các địa phương trong cả nước, nhằm tôn vinh các nhà giáo, tôn vinh sự học và ngành giáo dục nước nhà.
 
Dân tộc ta vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, nghề thầy giáo được tôn vinh là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Từ ngàn xưa, vào dịp lễ tết hàng năm ông cha ta đã có câu: “Mồng một tết cha - Mồng hai tết mẹ - Mồng ba tết thầy”… Nghề thầy giáo đã rất được trọng vọng trong xã hội. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”. Người cũng đã dạy chúng ta “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Bác, giáo dục đã được Đảng ta coi là quốc sách hàng đầu và đội ngũ các thầy, cô giáo - Nhân tố quyết định tới chất lượng và sự phát triển của giáo dục nước nhà đã được xã hội ta hết sức quan tâm.
 
 
Hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Do đó, việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển đất nước là sự đầu tư cơ bản, vừa lâu dài, vừa cấp bách. Trước những đòi hỏi đó, ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo hơn lúc nào hết, rất nặng nề; nhà giáo, hơn ai hết, hiểu rõ mình cần phải tạo dựng những phẩm chất và năng lực để tự khẳng định nhằm cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng.
 
Cùng với sự phát triển của đội ngũ nhà giáo Việt Nam, ngành Giáo dục và đội ngũ nhà giáo huyện Thạch Thất xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp “trồng người”, giữ gìn và phát huy những thành quả của các thế hệ nhà giáo đi trước, không ngừng phấn đấu trau đồi đạo đức nhân cách, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo sẽ luôn luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề và truyền tải nó đến các thế hệ học sinh. Chúc các thầy cô một ngày lễ thật ý nghĩa và ấm áp./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C