Kinh tế

Giao ban liên ngành đánh giá kết quả cho vay ủy thác 02 tháng đầu năm 2021

(13:07:00 11/03/2021) Ngày 10/3/2021, tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất, liên ngành: Ngân hàng CSXH, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay ủy thác 02 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng tiếp theo năm 2021.

Theo báo cáo đánh giá, trong 02 tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH phân bổ nguồn vốn kịp thời, nhất là nguồn vốn của UBND huyện chuyển sang không để tồn đọng, lãng phí vốn. Phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tiếp tục tham mưu, thực hiện và tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Phối hợp chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã bình xét cho vay tại cơ sở công khai, dân chủ, đúng đối tượng để cho vay. Tính đến ngày 28/02/2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện Thạch Thất là 417,3 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch năm, với 11.248 hộ vay, dư nợ bình quân đạt hơn 37 triệu đồng/hộ. Trong đó cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể là 416,8 tỷ đồng, thông qua 289 tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm 99,8% tổng dư nợ toàn huyện.
Toàn cảnh buổi giao ban
 
Phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn đôn đốc quyết liệt các trường hợp nợ lãi, nợ quá hạn, nợ khoanh, nhất là chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở, chương trình cho vay học sinh, sinh viên; thường xuyên rà soát, kiểm tra các điểm giao dịch xã để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời những thiếu sót và nâng cao chất lượng, hiệu quả tại các điểm giao dịch. Do đó, chất lượng tín dụng ủy thác được nâng lên, đến hết tháng 02/2021, nợ quá hạn là 116 triệu đồng, giảm 18 triệu đồng so với đầu năm; nợ khoanh là 42 triệu đồng, giảm 08 triệu đồng so với đầu năm. 
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Trung ương, đầu năm 2021, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện tại các xã, thị trấn. Trong 02 tháng đầu năm đã kiểm tra 02 xã, 07 hội đoàn thể nhận ủy thác, 32 tổ tiết kiệm và vay vốn, 50 hộ vay. Qua kiểm tra, việc bình xét của các tổ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng và việc sử dụng vốn vay đều đúng mục đích. 
Tại buổi giao ban, đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể và Ngân hàng CSXH huyện đã phát biểu chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; trao đổi, đề xuất các giải pháp liên quan đến việc bình xét cho vay; đôn đốc thu hồi nợ; công tác quản lý vốn vay; gửi tiền tiết kiệm; công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay vốn;... nhằm duy trì ổn định chất lượng vốn vay tín dụng chính sách, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C