Chính trị

HĐND các cấp huyện Thạch Thất triển khai chương trình công tác năm 2023

(17:30:00 11/01/2023) Chiều ngày 11/01, Thường trực HĐND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động HĐND huyện, xã, thị trấn năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cấn Văn Hương- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó và thành viên các Ban HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện khóa 20; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Phòng Nội vụ huyện; lãnh dạo, công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị
 
Thực hiện chủ đề năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và theo tinh thần công tác của HĐND các cấp thành phố “Chủ động, đồng hành, thực chất, hiệu quả” cũng như các văn bản chỉ đạo của HĐND thành phố, HĐND huyện, năm 2022, Thường trực HĐND huyện Thạch Thất tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, của Huyện ủy, thực tiễn và yêu cầu của huyện để xây dựng chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ từng tháng, quý, năm. HĐND huyện đã triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Đề án số 15 ngày 12/5/2022 của Thành ủy và Đề án số 15 ngày 16/6/2022 của Huyện ủy; HĐND các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án.
 
Các đại biểu sôi nổi thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2023
 
Trong năm 2022, HĐND huyện đã tổ chức thành công 5 Kỳ họp, trong đó có 3 Kỳ họp chuyên đề; HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 46 Kỳ họp thường kỳ và 7 Kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng, đúng quy trình, quy định. 
Tại các Kỳ họp thường lệ, HĐND huyện, xã, thị trấn đã quan tâm, giành nhiều thời gian để các đại biểu thực hiện chất vấn; quan tâm tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp, đảm bảo đúng luật; nội dung lựa chọn tổ chức phiên giải trình là những vấn đề cử tri đang quan tâm; sau phiên giải trình đều ban hành thông báo kết luận và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 
Các hoạt động giám sát được chú trọng thực hiện theo chương trình đề ra. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã tổ chức được 13 cuộc giám sát, 3 cuộc khảo sát tại 39 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 177 cuộc giám sát. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo chức năng, thẩm quyền và đúng quy định.
Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn quan tâm bám sát chỉ tiêu Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và Huyện ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 15 của Thành ủy, Huyện ủy; bám sát 5 quy trình hoạt động của HĐND để cụ thể hóa thực hiện tại địa phương đảm bảo thực chất, hiệu quả./.

 

Thu Thủy- Hữu Thiện

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C