Chính trị

HĐND huyện giám sát công tác bảo vệ môi trường tại xã Hữu Bằng, Canh Nậu, Phùng Xá

(09:37:00 20/05/2023) Trong 02 ngày 18,19/5/2023, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Cấn Văn Hương- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại các xã: Hữu Bằng, Canh Nậu và Phùng Xá về công tác vệ sinh môi trường, phục vụ phiên giải trình giữa hai Kỳ họp HĐND huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Hữu Bằng
 
Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Canh Nậu
 
Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Phùng Xá
 
Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã Hữu Bằng, Canh Nậu và Phùng Xá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: công tác quản lý rác thải và hoạt động thu gom rác thải được tăng cường; triển khai thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các phong trào Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp; các tổ chức hội, đoàn thể tích cực triển khai các mô hình, phong trào thi đua, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thay đổi nhận thức và từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong mọi tầng lớp Nhân dân.
Tuy nhiên, với đặc thù là các xã làng nghề, mật độ dân số đông, nhiều cơ sở sản xuất lại nằm xen kẽ trong khu dân cư, lượng rác thải sinh hoạt, chất thải rắn và công nghiệp lớn nên công tác bảo vệ môi trường cũng còn những bất cập, tồn tại, chưa được giải quyết triệt để; trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.
 
 
Thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo các xã phát biểu tại buổi làm việc
 
Tại các buổi giám sát, thành viên trong đoàn, lãnh đạo, công chức chuyên môn các xã Hữu Bằng, Canh Nậu và Phùng Xá đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ, làm rõ những khó khăn, tồn tại, trách nhiệm, nguyên nhân và đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các xã trong thời gian tới.  
Phát biểu kết luận các buổi làm việc, đồng chí Cấn Văn Hương- Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã và các hội đoàn thể 03 xã trong công tác VSMT trên địa bàn xã thời gian qua. 
Đồng chí Cấn Văn Hương- Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc tại xã Hữu Bằng
 
Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị xã Hữu Bằng, Canh Nậu và Phùng Xá cần xác định rõ vị trí, vai trò của công tác VSMT trong tình hình hiện nay; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với công tác VSMT. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước như: Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về VSMT theo quy định của Pháp luật; giám sát, quản lý công tác thu gom rác thải.  
Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, gắn với vai trò trách nhiệm của chi bộ, Ban công tác mặt trận và các hội đoàn thể; có phương án cụ thể bảo vệ các ao, hồ trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường,... 
Đối với các ý kiến, kiến nghị của các xã, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đã có những giải đáp, làm rõ; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các địa phương để trình phiên giải trình giữa hai Kỳ họp HĐND huyện./.

 

Nhóm PV Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C