Xã hội

Hội người mù huyện Thạch Thất học tập 2 Cuộc vận động

(17:35:00 16/11/2023) Sáng ngày 15/11, Hội người mù huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị học tập 2 cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hoà nhập cộng đồng” của TW Hội người mù và cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu” của Hội người mù Thành phố Hà Nộ và lộ trình 10 năm 2023 - 2033 và những năm tiếp theo cho cán bộ, hội viên Hội người mù huyện Thạch Thất.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu- Phó Ban Tuyên giáo- Hội người mù Thành phố Hà Nội đã quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, hội viên Hội người mù huyện Thạch Thất về mục đích, ý nghĩa của 2 cuộc vận động. Trong đó, làm rõ 2 vượt, gồm: vượt khó, vượt cản; 4 rèn, gồm: rèn kỹ năng, rèn thể lực, rèn trí lực, rèn phong cách; 5 phấn đấu, gồm: phấn đấu có tri thức ngày càng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đời sống vật chất ngày càng nâng cao, đời sống tinh thần phong phú và bình đẳng, hoà nhập cộng đồng. Đồng thời, phân tích mục tiêu, các nội dung cần triển khai thực hiện để 2 cuộc vận động tiếp tục lan toả sâu rộng trong các cấp Hội.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của TW Hội, Thành Hội, tại hội nghị, Hội người mù huyện Thạch Thất cũng đã khiển khai kế hoạch số 64/2023 của Hội người mù huyện Thạch Thất về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của TW - Thành phố và Cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu giai đoạn 2023 - 2033 và những năm tiếp theo./. 

Hoa Phượng

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C