Kinh tế

Hội thảo khoa học phát triển bền vững các cụm công nghiệp và làng nghề của huyện Thạch Thất đến năm 2030

(12:42:00 26/11/2022) Nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hóa - xã hội của Huyện theo hướng bền vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh Hội thảo
 
Sáng ngày 26/11/2022, UBND huyện Thạch Thất phối hợp với trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học phát triển bền vững các cụm công nghiệp và làng nghề của huyện Thạch Thất đến năm 2030. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa- Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Huy Thông- Trưởng khoa Maketting trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; đồng chí Nguyễn Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội thảo.
Dự Hội thảo có các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học đang công tác, giảng dạy và nghiên cứu tại một số trường Đại học; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan của huyện Thạch Thất; Chủ tịch UBND, công chức Địa chính- Xây dựng các xã Phùng Xá, Bình Phú, Hữu Bằng, Chàng Sơn, Thạch Xá, Kim Quan, Hương Ngải, Canh Nậu, Dị Nậu và đại diện các chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo thực trạng phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất
 
Tại Hội thảo, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo thực trạng phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất; các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững làng nghề truyền thống tại huyện từ góc nhìn hộ làm nghề và Đề án phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất theo hướng bền vững đến năm 2030. 
Huyện Thạch Thất hiện có 59 làng có nghề, trong đó có 10 làng nghề truyền thống được công nhận. Trên địa bàn huyện có 01 khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai và 07 cụm công nghiệp đang hoạt động. Trong những năm qua, UBND huyện Thạch Thất rất quan tâm đến phát triển cụm công nghiệp, làng nghề; Huyện đã ban hành Đề án số 05 về “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề huyện Thạch Thất giai đoạn 2016- 2020”, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông tại các làng nghề, cụm công nghiệp; giải quyết tồn tại về giải phóng mặt bằng ở cụm công nghiệp; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; triển khai thành lập mới và mở rộng các cụm công nghiệp theo Nghị định số 68/NĐ-CP; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay cho doanh nghiệp, hộ sản xuất đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm công nghiệp, làng nghề;... Do đó, kinh tế của huyện Thạch Thất duy trì tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 14,92%. 
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Vân Hoa- Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội phát biểu tại Hội thảo
 
Tuy nhiên, thực trạng phát triển các làng nghề tại huyện Thạch Thất đã có những bất cập như: mặt bằng tại các làng nghề chật hẹp, chỉ đáp ứng từ 25- 30% nhu cầu; xưởng sản xuất chủ yếu được xây dựng tại gia đình nên khó có thể đầu tư đổi mới công nghệ; hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề đã tới mức báo động. Vì vậy, các cụm công nghiệp làng nghề được thành lập đã tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất.
Trên cơ sở thực trạng phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất; tại Hội thảo, đại diện nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững làng nghề truyền thống trên địa bàn Huyện Thạch Thất nhìn từ góc nhìn hộ làm nghề và Đề án phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất theo hướng bền vững đến năm 2030, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp làng nghề hiện có; hoàn thiện việc đầu tư mở rộng và thành lập mới các cụm công nghiệp; huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, kho bãi vật liệu xây dựng, chợ đầu mối, trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp, làng nghề; 
Tập trung giải quyết dứt điểm việc giao thuê đất tại các cụm công nghiệp, làng nghề Phùng Xá, Bình Phú, Canh Nậu, Kim Quan; phát huy thế mạnh của các ngành nghề truyền thống gắn với đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; phát triển làng nghề kết nối với phát triển du lịch; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo hộ các nhãn hiệu tập thể đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp phép; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề, không khí, nước thải, rác thải;.. 
 
Đại diện các phòng, ngành, các xã phát biểu ý kiến tại Hội thảo
 
Với tinh thần xây dựng và cởi mở, tại Hội thảo đã có 6 ý kiến của đại diện các phòng, ngành, các xã, hộ sản xuất phát biểu. Các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo đánh giá thực trạng và những giải pháp mà các nhà khoa học đã nghiên cứu, đề xuất để phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất theo hướng bền vững. 
Đồng thời, đề nghị các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu khớp nối giữa thực trạng và giải pháp; cơ chế quản lý; giải pháp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng tạ07 cụm công nghiệp đang hoạt động; xử lý ô nhiễm môi trường và nguồn nước; có hệ thống tách nước mưa và nước thải; kết nối hạ tầng; phân loại nhóm ngành nghề để có giải pháp hỗ trợ công nghệ, thị trường, chính sách; đánh giá chi tiết những tác động tiêu cực với từng thực trạng tồn tại và đề xuất giải pháp; công tác giải phóng mặt bằng; chính sách đầu tư;... 
Đồng chí Nguyễn Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội thảo
 
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn các nhà khoa học trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã nghiên cứu đề tài đúng, trúng với nhu cầu phát triển của huyện Thạch Thất. Đồng chí đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng, những bất cập trong phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của huyện, nhất là về cơ chế chính sách, môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp khoa học, khả thi, phù hợp để huyện Thạch Thất chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện./.

 

Thu Thủy- Hữu Thiện- Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C