Chính trị

Hội thảo tư pháp

(02:24:00 14/05/2013) Nằm trong chương trình hỗ trợ tư pháp cho cán bộ cơ sở, sáng 02/6/2011 phòng Tư pháp huyện Thạch Thất, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức quản lý- Sở tư pháp Hà Nội , do tổ chức CRS phi chính phủ quốc tế tài trợ, mở lớp tập huấn cho gần 50 cán bộ tư pháp, địa chính của 23 xã, thị trấn trong huyện Thạch Thất.

 Nằm trong chương trình hỗ trợ tư pháp cho cán bộ cơ sở, sáng 02/6/2011 phòng Tư pháp huyện Thạch Thất, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức quản lý- Sở tư pháp Hà Nội , do tổ chức CRS phi chính phủ quốc tế tài trợ, mở lớp tập huấn cho gần 50 cán bộ tư pháp, địa chính của 23 xã, thị trấn trong huyện Thạch Thất.

Nội dung của lớp tập huấn truyền đạt kỹ năng về thực thi pháp luật, dân chủ ở cơ sở, luật bảo vệ môi trường, mốt số kỹ năng mềm trong giám sát, thực thi pháp luật ở cơ sở. Lớp tập huấn được tổ chức trong 6 ngày từ 2/6 -8/6/2011.

 

 
 Toàn canh hội nghị - Ảnh Xuân Lộc
 

 

Sau lớp học này Ban điều hành dự án sẽ tiếp tục triển khai tập huấn cho 3 xã Lại Thượng, Đồng Trúc, Phùng Xá cho 90 học viên cơ sở để tổ chức hướng dẫn thực hiện cho nhân dân địa phương ■

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C