Chính trị

Huyện Thạch Thất hoả tốc yêu cầu giám sát việc chấp hành quy định của các đối tượng sau cách ly tập trung về địa phương, cách ly tại nhà và nơi cư trú

(17:16:00 05/05/2021) Ngày 5/5/2021, UBND huyện Thạch Thất đã có văn bản hoả tốc số 697/UBND- YT về giám sát việc chấp hành quy định của các đối tượng sau cách ly tập trung về địa phương, cách ly tại nhà và nơi cư trú trong phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hà Nội; trong thời gian qua đã xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng do không tuân thủ quy định về cách ly và sau cách ly tập trung. Qua kiểm tra thực tế của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trong thời gian vừa qua cho thấy, đa số các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, một số xã còn chủ quan, lơ là việc giám sát các trường hợp hết thời gian cách ly trở về địa phương, để tình trạng một số công dân chưa tuân thủ thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, tự ý rời khỏi địa bàn.
 
Để triển khai quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng Công an huyện; Trưởng phòng Y tế huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm các nội dung cụ thể sau: 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ra Quyết định cách ly tại nhà và nơi cư trú 14 ngày đối với các trường hợp F2, chỉ đạo các ban, ngành, Tổ Covid cộng đồng giám sát chặt chẽ việc tự cách ly tại nhà đối với các trường hợp sau cách ly tập trung 14 ngày trở về địa phương. Xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị khi để người đang trong thời gian cách ly rời khỏi nơi cư trú. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu buông lỏng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.
Phòng Y tế huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra; đôn đốc các thành viên Đoàn kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 486/QD-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt các quy định về cách ly tại nhà và nơi cư trú. Thiết lập biên bản tại thời điểm kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không tuân thủ phòng, chống dịch.
Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện ra quyết định, lập danh sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày đối với các trường hợp sau cách ly tập trung trở về địa phương. Chỉ đạo khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn lấy mẫu và gửi xét nghiệm các trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi cư trú, sau cách ly tập trung trở về địa phương khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật khi vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm việc quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe các chuyên gia nước ngoài, công nhân sau khi hết thời gian cách ly tập trung trở về đơn vị theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện đầy đủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay tại đơn vị, nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở và trên các phương tiện giao thông công cộng. Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.
Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn phối hợp với Tổ Covid cộng đồng; Ban chi đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, thị trấn giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà và nơi cư trú. Tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện cách ly y tế theo quy định.
Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch, các quy định cách ly y tế tại các xã, thị trấn được phân công./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C