Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất: Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

(18:20:00 12/05/2023) Chiều ngày 12/5/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Ủy viên BTV Thành ủy- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; Lãnh đạo các Ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp, các đơn vị hiệp quản; Bí thư Đảng ủy, Chi bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XXIV; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND- UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cao tại hội nghị
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, mặc dù phải đối mặt với với nhiều khó khăn, thách thức, song Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, để cụ thể hóa ban hành 07 chương trình, 15 Đề án và 11 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đưa Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện vào cuộc sống. 
Kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,5%/năm, mục tiêu Đại hội đến năm 2025 là 13,6%. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu ước đến năm 2023 đạt trên 35.913 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, CN-XD chiếm 69,37%; Dịch vụ, thương mại 25,43%; Nông nghiệp 5,2%. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2023 ước đạt 100 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt gần 2.786 tỷ đồng, tăng bình quân 11,9%/năm; tổng thu ngân sách huyện đạt 5.655 tỷ đồng, tăng bình quân 21%/năm. 
 
Đại biểu dự hội nghị
 
Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng; tỷ lệ đảng viên học tập Nghị quyết đạt 96,4%. Công tác tổ chức, cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, từ năm 2021 đến nay đã có 127 cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và 137 cán bộ được giới thiêu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo diện BTV Huyện ủy quản lí, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Công tác phát triển đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Công tác kiểm tra, giám sát đượng tăng cường. Đổi mới công tác dân vận, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị
 
Tại hội nghị, đã có 5 ý kiến tham luận của các đại biểu nêu lên những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng thời, cũng đưa ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Ủy viên BTV Thành ủy- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Ủy viên BTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Bí Thư Huyện uỷ Lê Minh Đức đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. 
Đồng chí Bí Thư Huyện uỷ Lê Minh Đức  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Minh Đức đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị trong huyện quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. 
Khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong nửa nhiệm kỳ qua. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết 28 của BCH TW gắn với thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận, quy định, đề án, chỉ thị, hướng dẫn của TW, Thành ủy và Huyện ủy. 
Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp tục nâng cao tinh thần chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 
Chủ động và thường xuyên nắm bắt, định hướng thông tin. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, chính quyền các cấp, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; huy động và tranh thủ các nguồn nội lực để đầu tư phát triển; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.
 
Tại hội nghị, Huyện ủy Thạch Thất đã khen thưởng 12 tập thể Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV./.
 

Vũ Vân- Hữu Thiện- Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C