Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất khen thưởng 20 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII)

(08:00:00 11/11/2023) Chiều ngày 10/11/2023, Huyện ủy Thạch Thất tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
 
Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy- Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Chủ tịch UB MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện, tổ thư ký, cộng tác viên BCĐ 35 huyện; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Báo cáo do đồng chí Nguyễn Đăng Quân- Ủy viên BTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày tại hội nghị khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc, phù hợp, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa ban hành Kế hoạch số 147, KH số 148; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Cơ quan Thường trực BCĐ 35 huyện và Công an huyện tham mưu ban hành 125 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp từng bước đi vào nền nếp, nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh tác động của tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường… 
Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thành phố và huyện được quan tâm; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch được triển khai toàn diện, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023, ngay sau khi có Kế hoạch số 133 của Thành ủy Hà Nội, BTV Huyện ủy Thạch Thất đã kịp thời ban hành và triển khai Kế hoạch số 125 ngày 27/2/2023 về triển khai cuộc thi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở. 
Kết quả sau 3 tháng triển khai, Cuộc thi đã thu hút được 46/46 cơ sở, đơn vị tham gia, với tổng số 5.623/3.250 bài dự thi, đạt 173% chỉ tiêu huyện giao, đứng thứ hai toàn Thành phố; trong đó có 3.997 bài viết của cán bộ, đảng viên và 1.626 bài của quần chúng nhân dân. Tiêu biểu như các xã Kim Quan, Lại Thượng, Hương Ngải, Cẩm Yên, LĐLĐ huyện, cơ quan Quân sự, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên…Người dự thi cao tuổi nhất 82 tuổi gồm đảng viên Nguyễn Văn Vỵ- Đảng bộ xã Phú Kim và đảng viên Vương Hinh- Đảng bộ xã Lại Thượng, người dự thi nhỏ tuổi nhất 16 tuổi, em Nguyễn Phương Hoa, chi đoàn 10A8, Trường THPT Bắc Lương Sơn. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Góp phần giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị thời gian tới để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, các địa phương, đơn vị cần quan tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã đề ra; coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn Huyện hiện nay; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, cơ quan Tuyên giáo cấp ủy, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong Huyện.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tự phòng, chống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những thông tin xấu, độc, thông tin trái chiều, luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; tập trung lan tỏa thông tin tích cực; củng cố niềm tin của Nhân dân về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của các cấp ủy, chính quyền từ Huyện đến cơ sở. 
Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt tình hình, tham mưu triển khai quyết liệt công tác đấu tranh trên thực địa, cũng như trên không gian mạng; kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm phát sinh trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Internet và mạng xã hội theo đúng thẩm quyền; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
Chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, thường xuyên biên tập các tin, bài đăng tải trên Đài phát thanh, truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin các xã, thị trấn; số tay đảng viên điện tử, các trang Fanpage của BCĐ 35 Huyện và của các cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về các vấn đề mới phát sinh; kết hợp chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt với tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Các cấp ủy, chính quyền, các ngành thành viên BCĐ 35 Huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng với chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ 35 Huyện làm tốt công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, đề xuất các giải pháp, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...; qua đó tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội 24 Đảng bộ Huyện đã đề ra.
 
 
 
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 
Nhân dịp này, Huyện ủy Thạch Thất tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII); triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn huyện./.

 

Vũ Vân- Hữu Thiện

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C