Xây dựng nông thôn mới

Khảo nghiệm giống lúa mới tại Thạch Thất

(01:22:00 14/05/2013) Vụ xuân năm nay (2011) huyện Thạch Thất - Hà Nội, đưa 3 giống lúa mới vào cấy khảo nghiệm. Giống PAC 807, giống lúa thuần SH8 và giống QR1.Tổng lượng 3 giống lúa này là 1.500kg . Lúa giống được đưa về cấy thử nghiệm ở 6 xã là: Hạ Bằng, Tân

Vụ xuân năm nay (2011) huyện Thạch Thất - Hà Nội, đưa 3 giống lúa mới vào cấy khảo nghiệm. Giống PAC 807, giống lúa thuần SH8 và giống QR1.Tổng lượng 3 giống lúa này là 1.500kg . Lúa giống được đưa về  cấy thử nghiệm ở 6 xã  là: Hạ Bằng, Tân Xã, Hương Ngải, Canh Nậu, Dị Nậu và Bình Yên. Số diện tích cấy giống lúa này được cán bộ kỹ thuật phòng kinh tế và trạm khuyến nông huyện hướng dẫn bà con nông dân thực hiện đúng kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc.

  

 
Thu hoạch lúa xuân giống mới năm 2011 ở xã Đại Đồng - Ảnh Xuân Lộc
 

    

Đến nay các giống lúa này đã trỗ hết. So với các giống truyền thống , các giống lúa mới  này có ưu điểm phát triển tốt hơn, cứng cây, ít sâu bệnh, trỗ sớm hơn, tỷ lệ hạt chắc trên bông nhiều hơn, năng suất ngang bằng và cao hơn một số giống lúa thuần khác đang cấy ở địa phương . Kết quả cấy khảo nghiệm 3 giống lúa mới thành công , làm cơ sở để huyện Thạch Thất mở rộng diện tích cấy các loại giống này trên đồng ruộng của huyện trong những vụ tới

Trần Thanh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C