Xã hội

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI 04 DỊCH VỤ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(16:00:00 09/11/2023) Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND Thành phố về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ Y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2023, Công văn số 508/VNC-NCTH ngày 25/9/2023 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về việc khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp giấy phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công.

Ngày 03/10/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1776 về việc khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ Y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn huyện.

Theo đó, người dân đã trải nghiệm, sử dụng và cảm nhận về chất lượng cung ứng dịch vụ công của thành phố lựa chọn đăng nhập theo đường dẫn (link) này để đánh giá:


1. DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: form.o2tech.vn/dl7kZxYF
 

2. DỊCH VỤ CẤP PHÉP XÂY DỰNG: form.o2tech.vn/SG-AcDGQ

3. DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG: form.o2tech.vn/wr!rOLJg

4. DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG

 

- Đối tượng: Phụ huynh Tiểu học, THCS, THPT:form.o2tech.vn/W_HZgIRD

- Đối tượng: Học sinh Trung học phổ thông: form.o2tech.vn/ossYIc1O

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C