Chính trị

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà- Giám sát công tác Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại huyện Thạch Thất

(14:00:00 16/05/2023) Sáng ngày 16/5/2023, Đoàn giám sát số 1 do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước tại huyện Thạch Thất. Cùng đi có các chuyên gia về cải cách hành chính; lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố, các thành viên Đoàn.

Tiếp, làm việc với Đoàn ở huyện Thạch Thất có đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số ban, ngành, UBND xã, thị trấn.
 
 
Đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận một cửa huyện
 
Thời gian qua, công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước tại huyện Thạch Thất luôn được UBND huyện xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm; UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; tiếp tục đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của huyện, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước ở huyện và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố. 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Công tác tổ chức bộ máy được sắp xếp theo đúng quy định. Huyện đã triển khai điều động, luân chuyển cán bộ có thời gian giữ chức vụ trên 08 năm tại một cơ quan, đơn vị, đến nay đạt 100%; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, trên cơ sở năng lực cán bộ và nhu cầu lãnh đạo quản lý. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng thực hiện đúng quy trình, quy chế, đảm bảo dân chủ, công khai.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc
 
Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được tăng cường; chú trọng kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Duy trì lịch tiếp công dân theo quy định; 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã, thị trấn được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT được tăng cường đầu tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hoá nền hành chính nhà nước ở địa phương. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã ứng dụng hiệu quả chữ ký điện tử trong phát hành văn bản hành chính,... 
Đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu
 
Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn, các chuyên gia, lãnh đạo sở, ngành Thành phố đã trao đổi, thẳng thắn làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị của huyện Thạch Thất để có những giải pháp tháo gỡ, triển khai có hiệu quả công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước tại huyện Thạch Thất trong thời gian tới.
Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, báo cáo đầy đủ, bám sát đề cương, yêu cầu của Đoàn, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là ý kiến trả lời của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng đã làm rõ từng vấn đề, từng nội dung Đoàn giám sát quan tâm.  
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận
 
Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm huyện Thạch Thất cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Huyện tiếp tục xác định nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ then chốt, đột phá, phải thực hiện tốt công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong thời gian ngắn nhất. Khâu đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Kế hoạch của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố. 
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải rõ trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách trực tiếp quản lí, giải quyết toàn diện những kết quả được giao. Nghiêm túc rà soát những nguyên nhân, trong đó có cả chính sách, con người và cả bộ máy để có hướng khắc phục, nâng cao điểm số và chỉ số CCHC; khuyến khích sự sáng tạo trong công tác tổ chức thực hiện, điều hành và tăng cường 5 rõ trong trách nhiệm. 
Liên tục rà soát quy trình, thủ tục để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, cải thiện sự hài lòng, tiếp cận của người dân. Giải quyết các kiến nghị về quy định thực hiện hành chính, đa dạng hình thức tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân. Tiếp tục quan tâm và có biện pháp cụ thể mạnh hơn trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin để hoạt động. Thường xuyên đảm bảo nguồn lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ công nghệ thông tin, xử lí phần mềm, chuyển đổi số./.

 

Vũ Vân- Duy Hanh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C