Xã hội

Phụ nữ Thạch Thất xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc

(01:14:00 14/05/2013) Sáng ngày 20/06/2011, Hội LHPN huyện Thạch Thất- Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm ( 2006- 2011) thực hiện phong trào thi đua phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và định hướng.

  Sáng ngày 20/06/2011, Hội LHPN huyện Thạch Thất- Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm ( 2006- 2011) thực hiện phong trào thi đua phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và định hướng thực hiện phong trào những năm tiếp theo.  

Tuyên truyền KHHGĐ xây dựng gia đình hạnh phúc  - Ảnh Hồng Vân
 

       5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua phụ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc đã được 23 cơ sở Hội, 193 chi hội và 448 tổ phụ nữ ở 23 xã, thị trấn, triển khai nhân rộng tới đông đảo Hội viên và được Hội viên hưởng ứng tích cực. Qua bình xét có 26.261 cán bộ Hội viên đạt 3 tiêu chuẩn 5 năm liên tục, tiêu biểu cho phong trào này là Hội phụ nữ xã Phú Kim, Đại Đồng, chi hội thôn Sen Trì xã Bình Yên, chi hội phụ nữ thôn Bùng xã Phùng Xá, có 31 chị được Trung ương và thành phố khen thưởng, 23 tập thể và 71 cá nhân được UBND huyện, hội liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất khen thưởng

Hồng Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C