Chính trị

Phùng Xá đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(09:11:00 02/05/2021) Những ngày này, xã Phùng Xá- huyện Thạch Thất đang tích cực chỉ đạo, triển khai các công việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để cuộc bầu cử thành công, công tác tuyên truyền luôn được xã quan tâm và đi trước một bước.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; hàng năm, Ban Tư pháp- Hộ tịch xã Phùng Xá đã chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chủ động phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nhiều lĩnh vực bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm xã làng nghề.
Hội nghị tuyên truyền trợ giúp pháp lý
 
Đặc biệt, trong năm 2021, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân trong xã về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xã Phùng Xá đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 
Từ đầu năm đến nay, xã Phùng Xá đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền về bầu cử cho 315 lượt người. Phát 150 tài liệu cho các thành viên Ban bầu cử, Tổ bầu cử để nắm rõ các quy trình, quy định trong triển khai công tác bầu cử, từ đó thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Ngoài ra, xã Phùng Xá cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan, xe lưu động,... Nội dung tuyên truyền, phổ biến theo hướng dẫn, định hướng của cấp trên, phù hợp với từng thời điểm, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, HĐND trong bộ máy Nhà nước; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử, ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi, trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá 15 và HĐND các cấp.
Việc niêm yết danh sách cử tri được xã Phùng Xá triển khai kịp thời, chính xác, đúng quy định
 
Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng được xã Phùng Xá quan tâm chỉ đạo triển khai, đảm bảo giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân, tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Thạch Thất nói chung và xã Phùng Xá nói riêng sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C