An ninh quốc phòng

Tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ khí hóa lỏng trên địa bàn huyện

(10:52:00 16/04/2021) Ngày 14/4/2021, UBND huyện Thạch Thất đã có công văn số 580 yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Phòng Kinh tế, Phòng Văn hoá &Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin & Thể thao huyện, Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 19; UBND các xã, thị trấn Tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (gọi tắt LPG) vào chai trên địa bàn huyện.

(Ảnh minh họa)
Huyện Thạch Thất tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ khí hóa lỏng trên địa bàn huyện
 
Đối với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh để các hộ kinh doanh khí hoá lỏng (LPG) và các hộ gia đình sử dụng gas nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan, sử dụng bếp ga, dây mềm, van điều áp, chai LPG, chai LBG mini phải an toàn để đảm bảo về công tác PCCC. Phối hợp với Công an huyện, các cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng bán lẻ LPG chai, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, không chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh gas, trong đó đặc biệt là công tác PCCC, sang chiết gas trái phép. 
Đối với Phòng Kinh tế huyện; Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 19 huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý nghiêm các cửa hàng bán lẻ chai LPG vi phạm về điều kiện kinh doanh, điều kiện về PCCC. Hướng dẫn các cửa hàng bán lẻ LPG chai thực hiện các điều kiện kinh doanh, thủ tục đảm bảo công tác PCCC tại cửa hàng theo đúng quy; Hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để được cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định của pháp luật.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C