Kinh tế

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân năm 2023

(11:00:00 15/02/2023) Qua thăm đồng kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2023 của Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện. Tính đến ngày 13/2/2023, diện tích mặt bằng có nước là 3.680,66 ha, đạt 93% diện tích kế hoạch (DTKH), diện tích làm đất cấy 2.623,2 ha, đạt 89% diện tích mặt bằng có nước; diện tích lúa đã cấy 2.379 ha, đạt 60,1% DTKH. Các xã đã cấy xong 100% diện tích gồm: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Diện tích cây màu vụ xuân đã trồng 293,4 ha, đạt 26,1% DTKH.

 
Để tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất và hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện thực hiện tốt các nội dung sau:
Đối với các xã đã gieo cấy xong 100% diện tích cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nông dân khẩn trương trồng hết diện tích cây màu xong trong tháng 3/2023.
Đối với các xã chưa cấy xong diện tích lúa xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các HTX nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ cày, bừa đất và nhân dân khẩn trương huy động mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ làm đất, cấy lúa và trồng cây màu vụ xuân theo đúng kế hoạch của Huyện, phấn đấu cấy hết diện tích lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, chậm nhất không quá 05/3/2023 và trồng cây màu xong trong tháng 3/2023.
Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy lợi huyện để quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn nước, tiếp tục triển khai các biện pháp để bơm và đưa nước vào đồng ruộng; tích trữ nước tại hệ thống kênh tiêu, ao, hồ, đầm, các vũng trũng thấp để phục vụ ngả cấy và tưới dưỡng; tuyên truyền nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa và hoa màu đúng kỹ thuật để tránh hiện tượng lúa bị bó rễ, vàng lá sinh lý. 
Tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể những khu vực quá khó khăn về nước tưới, vận động nhân dân chuyển sang gieo trồng các loại cây trồng cạn (ngô, đậu đỗ, các loại rau, hoa, đu đủ,...); các khu vực quá trũng thấp chuyển sang trồng các loại rau ưa nước, hoa sen để đảm bảo hiệu quả kinh tế.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn phục vụ nông nghiệp như: Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt & Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi & Thú y làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, bố trí cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa sau cấy, hướng dẫn trồng cây màu vụ xuân.
Vụ xuân được xác định là vụ chính trong năm, giúp bảo đảm năng suất, sản lượng thóc cả năm. Chính vì vậy huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo, quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C