Kinh tế

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2021

(09:45:00 05/03/2021) Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh ở lợn, viêm da nổi cục trâu bò, bệnh Dại ở chó, mèo và đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Ngày 04/3/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 285/UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2021. 
 
Theo đó,  UBND huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo đúng quy định của Luật Thú y, Luật an toàn thực phẩm. Thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn phụ trách là Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật của các cơ sở, hộ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thú y và an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch động vật.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kinh phí dự phòng theo quy định và có phương án chủ động ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y thực hiện quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêm phòng đại trà đợt 1/2021 đạt kết quả tốt; tăng cường giám sát dịch bệnh đến từng hộ, thôn, xóm và cộng đồng dân cư để phát hiện sớm, báo cáo dịch bệnh kịp thời. 
UBND huyện yêu cầu các ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên phối hợp UBND các xã, thị trấn, Phòng Kinh tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2021. 
Phòng Kinh tế huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện đôn đốc, kiểm tra Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề về các biện pháp phòng, chống dịch để người chăn nuôi chủ động tham gia thực hiện; chuẩn bị vật tư, hóa chất để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, không để dịch xảy ra trên địa bàn huyện
Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội và UBND huyện trong việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các xã, thị trấn; Tăng cường kiểm tra tình hình chăn nuôi, kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý nhanh gọn khi có ổ dịch xảy ra. Phân bổ và giao đầy đủ vắc xin, hóa chất Thành phố hỗ trợ cho các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác tiêm phòng đại trà đợt 1, đợt 2 năm 2021 và rà soát tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi. Tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh gia súc, gia cầm để kịp thời cảnh báo, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sử dụng có hiệu quả các loại vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm.
Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu các văn bản chỉ đạo và ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm. Tham mưu thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành định kỳ thanh, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn, nhất là đợt tiêm phòng đại trà đợt 1, đợt 2/2021. Kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể thực hiện phòng, chống, dập dịch có hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng.
Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 19 phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm trong hoạt động giết mổ, chế biến, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để các hội viên, đoàn viên và mọi người dân tích cực tham gia công tác phòng  chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.
Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đề người dân biết và nghiêm chỉnh thực hiện. Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến tình hình khi có dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C