Pháp luật

Thạch Thất: Đẩy mạnh triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

(16:00:00 22/11/2022) Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an vừa tổ chức thí điểm triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng tại Hà Nội và Hà Nam từ ngày 21/11/2022.

 
Với việc thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông này, người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại.
Hiện toàn bộ trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hà Nam đều đã được kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia để thực hiện liên thông 2 nhóm dịch vụ công. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, người lao động, giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước.
Thời gian thí điểm triển khai từ 21/11 - 20/12/2022. Sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm sẽ nhân rộng triển khai trên địa bàn toàn quốc từ 1/1/2023.
Thực hiện Văn bản số 3810/UBND-KSTTHC ngày 15/11/2022 của UBND Thành phố về việc Đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công liên thông. UBND huyện Thạch Thất giao các cơ quan: Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở triển khai hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố hiện có, hoàn tất việc kết nối với phần mềm Dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an.
Yêu cầu UBND các xã, thị trấn bố trí cán bộ, công chức của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông.
Giao Phòng Tư pháp huyện kịp thời tham mưu, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện. Là đầu mối phối hợp với UBND Thành phố trong việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả giải quyết đối với 02 nhóm dịch vụ công liên thông nêu trên./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C