An ninh quốc phòng

Thạch Thất- 168 cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ

(13:33:00 28/03/2024) Sáng ngày 28/3, Hội cựu chiến binh huyện Thạch Thất phối hợp với các Ban Đảng, Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cựu chiến binh năm 2024. Tham dự có đồng chí Vũ Minh Thực- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Hội CCB huyện; 168 học viên là các đồng chí Ủy BCH Hội CCB huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chi hội trưởng Hội CCB các xã, thị trấn; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB khối 487 huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
 
Trong thời gian 03 ngày từ 28/3 đến ngày 30/3/2024, các học viên được các giảng viên Trung ương, Thành phố và Huyện truyền đạt và thảo luận 6 Chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Trung ương Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết lãnh đạo công tác Hội năm 2024 của Hội CCB TP Hà Nội và Hội CCB huyện Thạch Thất; Phối hợp giữ gìn ANTT nông thôn, kỹ năng nhận diện các vấn để xã hội, phản bác những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; Xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu"; Một số nội dung mới về hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Mô hình Dân vận khéo của Hội CCB các cấp; Nội dung mới về công tác uỷ thác vay vốn ngân hàng CSXH và chuyên đề về công tác Tuyên giáo.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tố- Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu khai mạc
 
Phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tố- Chủ tịch Hội CCB huyện Thạch Thất nhấn mạnh: Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, hội viên. Đồng thời cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức và tập hợp hội viên ngày càng vững mạnh. 
Đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của các thế hệ CCB trong các nhiệm vụ, phong trào ở địa phương. Bên cạnh đó, cần nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Đồng thời cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, phát triển./. 

Vũ Vân- Hữu Thiện

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C