Chính trị

Thạch Thất: Thực hiện công điện số 05/CĐ-CT của Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trên đia bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

(17:30:00 02/05/2021) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện; Ngày 2/5/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 688/UBND-VP về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-CT của thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trên đia bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn, UBND huyện Thạch Thất huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị địa phương, nhất là sự tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành của các địa phương và sự đồng thuận của người dân tham gia công tác phòng chống dịch.  

Xem chi tiết Công văn tại đây: drive.google.com/file/d/1V43nHV19IHsWbV3sZBiPuOQ6z82m2ucp/view 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C