Chính trị

Thạch Thất- Tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận 62/2009 của Bộ Chính trị

(17:08:00 27/05/2024) Chiều ngày 27/5/2023, Huyện ủy Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62/2009 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Hà- Thành ủy viên- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo phòng, ban chuyên môn Ban Dân vận Thành phố; đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện.
 
 
Đại biểu dự Hội nghị
 
Qua 15 năm thực hiện Kết luận 62 của TW, huyện Thạch Thất đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đã nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền, chăm lo tạo điều kiện đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phát động từng bước được nâng lên và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Nhân dân tin tưởng, đồng thuận ủng hộ các chủ trương của Huyện, nhất là trong việc huy động sức mạnh lòng dân trong GPMP các dự án phát triển KT-XH, trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đồng chí Đỗ Thị Bích- Ủy viên BTV- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu
 
Nhiều mô hình mới được xây dựng, triển khai hiệu quả, động viên các tầng lớp nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nổi bật là phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân đoàn kết chung tay phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong 2 năm 2022, 2023 có 263 mô hình Dân vận khéo. Vận động nhân dân đóng góp trên 132 tỷ đồng, hiến gần 42.000 m2 đất, tham gia gần 131.000 ngày công, ủng hộ hiện vật trị giá hàng chục tỷ đồng. Đến nay toàn huyện chỉ còn 22 hộ nghèo, chiếm 0,04%, hộ cận nghèo còn 1.680 hộ, bằng 2,95%.
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực sự phát huy vai trò chức năng chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo hướng về cơ sở “gần dân, sát dân” hơn và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân; đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cùng với chính quyền giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên.

Đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị toàn huyện, trực tiếp là đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở trong công tác Dân vận, trong thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác Dân vận.
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, đoàn viên, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.
Thực hiện vai trò nêu gương, tiên phong, tình nguyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để tạo sự lan tỏa, phát triển phong trào, phát triển tổ chức. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, gắn với giám sát cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, giàu mạnh, văn minh.
 “Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ, năng lực, có đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức nhấn mạnh. 
Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc
 
Nhân dịp này, Huyện ủy Thạch Thất đã khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích trong 15 năm thực hiện Kết luận số 62/2009 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”./. 

Vũ Vân- Duy Hanh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C