Kinh tế

Thạch Thất giao 20 chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2023

(11:20:00 16/12/2022) Sáng ngày 16/12/2022, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, dự toán thu- chi ngân sách năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị hiệp quản trên địa bàn; Chủ tịch UBND, Công chức Tài chính-Kế toán các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trong huyện.
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu năm 2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023. 
UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu, dự toán huyện giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự toán của địa phương để trình HĐND cùng cấp phê chuẩn và triển khai thực hiện, đảm bảo các chỉ tiêu, dự toán không thấp hơn chỉ tiêu huyện giao.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất- Quốc Oai chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiên thuê đất,... Cần bám sát dự toán được giao, thực hiện chi ngân sách năm 2023 theo đúng định mức, đúng quy định. Thực hiện quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, an toàn và bảo đảm cân đối ngân sách các cấp.
Về kế hoạch đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai thực hiện các dự án ngay từ những ngày đầu năm. Các chủ đầu tư xây dựng lộ trình hoàn thành các công việc chi tiết của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán để kiểm soát tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc, xác định địa chỉ cần đôn đốc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Về tổ chức, biên chế hành chính, sự nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, phòng, ban, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả; rà soát, nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 như: tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, trọng tâm tập trung vào công tác thu ngân sách, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung cao giải quyết tồn tại đất dịch vụ, đất giãn dân, đất sau dồn điền đổi thửa và các cụm công nghiệp; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động cho nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, tiết kiệm.
Năm 2023, Thành phố tiếp tục quán triệt, lựa chọn chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện với quyết tâm cao nhất các nội dung, phương châm chỉ đạo của Trung ương, thành phố và của Ban Thường vụ Huyện ủy, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.
Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phát biểu
 
Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND huyện và bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, ngày 15/12/2022, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Quyết định số 9889 giao 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của huyện Thạch Thất như: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 13,9%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.369,1 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương gần 2.436 tỷ đồng; giảm tỷ suất sinh thô 0,2 ‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,2% so với năm trước; giảm 22 hộ nghèo, 219 hộ cận nghèo so với đầu năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025; duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%; tăng thêm 3 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (Mầm non Tân Xã, Tiểu học Bình Phú A, THCS Đại Đồng); 88,8% số hộ, 80% tổ dân phố, 83% thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch; 2 xã Đồng Trúc, Hạ Bằng được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 2 xã Hương Ngải, Dị Nậu được công nhận đạt tiêu chí nông thôn kiểu mẫu;...
Lãnh đạo Phòng Nội vụ phát biểu
 
Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất- Quốc Oai phát biểu
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất- Quốc Oai đã phát biểu, nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư công, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023; trong quản lý, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư tháng cuối năm 2022 và trong năm 2023./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C