Kinh tế

Thạch Thất giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, dự toán thu- chi ngân sách năm 2024

(15:30:00 18/12/2023) Sáng ngày 18/12/2023, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, dự toán thu- chi ngân sách năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng, công chức phụ trách công tác kế toán các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị hiệp quản trên địa bàn; Chủ tịch UBND, công chức Tài chính- Kế toán các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn huyện.
Đại biểu dự hội nghị
 
Tại hội nghị, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Nguyễn Hữu Hải đã công bố các quyết định của UBND huyện giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, dự toán thu- chi ngân sách Nhà nước năm 2024. Theo đó, ngày 15/12/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 8599 giao 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội huyện Thạch Thất năm 2024, trong đó nhóm kinh tế tổng hợp 3 chỉ tiêu; nhóm văn hóa- xã hội 16 chỉ tiêu; nhóm xây dựng chính quyền 1 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu 15,3%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.868,8 tỷ đồng; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,23%; giảm 12 hộ nghèo, 170 hộ cận nghèo so với đầu năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,5%; tăng thêm 17 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (công nhận mới 5 trường và công nhận lại 12 trường); 90% số hộ, 80% tổ dân phố, 84% số thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch; 97-100% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày; 2 xã Phùng Xá, Lại Thượng được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 2 xã Đồng Trúc, Hạ Bằng được công nhận đạt tiêu chí nông thôn kiểu mẫu;...
Lãnh đạo Phòng Tài chính- kế hoạch huyện phát biểu tại hội nghị
 
Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện phát biểu tại hội nghị
 
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các ngành Tài chính, Nội vụ huyện đã phát biểu, nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2024; trong quản lý, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư tháng cuối năm 2023 và trong năm 2024. 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện cho biết, năm 2023, huyện Thạch Thất dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu được Thành phố giao, 18/19 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu được HĐND huyện giao.
Năm 2024, thành phố giao huyện thực hiện 18 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu; HĐND huyện giao 20 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ các chỉ tiêu UBND huyện giao, theo lĩnh vực quản lý có trách nhiệm đề xuất, triển khai các giải pháp điều hành, thực hiện hoàn thành kế hoạch. 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo
 
Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu huyện giao, chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội, dự toán của địa phương trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định, giao thực hiện đảm bảo nguyên tắc giao đúng, giao đủ và không thấp hơn chỉ tiêu huyện giao, tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo thời gian.
Về dự toán thu, chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất- Quốc Oai chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tập trung cao trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và các điều kiện theo quy định, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu đấu giá theo kế hoạch. UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế, Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan của huyện để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, đồng thời tập trung thu các khoản thu cấp xã được hưởng điều tiết, đảm bảo số thu không thấp hơn số được huyện giao. Thực hiện quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; bám sát dự toán được giao, các nhiệm vụ chi theo lĩnh vực, thực hiện chi theo đúng định mức, đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiện hành.
Về đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình theo đúng quy định của pháp luật; rà soát kỹ sự cần thiết, quy mô từng hạng mục dự án, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng nguồn vốn. Các chủ đầu tư xây dựng lộ trình hoàn thành các công việc chi tiết dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán để kiểm soát tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo UBND huyện khó khăn, vướng mắc để khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Về tổ chức, biên chế hành chính, sự nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện chủ trì cùng các cơ quan, các xã, thị trấn tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, bộ máy, đội ngũ các cơ quan, phòng, ban đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng cũng đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước và các xã, thị trấn tập trung cao đối với nhiệm vụ trật tự xây dựng, 100% hộ dân có đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ phải được cấp phép xây dựng, nếu chưa được cấp phép thì phải đình chỉ theo quy định; 100% các trường hợp vi phạm đất đai phải được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh; các công trình cho thuê trọ phải được kiểm soát chặt chẽ, nếu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy phải khắc phục, không khắc phục được thì đình chỉ hoạt động. 
Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm, trọng tâm là sản xuất vụ xuân, công tác tuyển quân, công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết các tồn tại về đất giãn dân, đất dịch vụ, đất công nghiệp; chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024 an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, vui tươi.  
Các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, thực hiện với quyết tâm cao nhất các nội dung, phương châm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Ban Thường vụ Huyện ủy, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.

 

Thu Thủy- Duy Hanh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C