Chính trị

Thạch Thất khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển Đảng khóa I năm 2024

(19:00:00 30/01/2024) Sáng ngày 30/01/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển đảng khóa I năm 2024 cho 128 quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
 
Trong thời gian 6 ngày từ ngày 30/01 đến ngày 4/2/2024, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Quá trình học tập, học viên được trao đổi, thảo luận; nghe báo cáo các Chương trình công tác của Huyện ủy và viết bài thu hoạch tổng kết khóa học.  
Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phùng Văn Dũng- Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và công tác; xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.          

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C