Kinh tế

Thạch Thất nâng suất vụ lúa xuân đạt 62 tạ / ha

(01:35:00 14/05/2013) Vụ xuân năm nay Thạch Thất gieo cấy 4.750 ha lúa, trong đó Xi 23 chiếm 16% diện tích, 84-1 chiếm 2,3%, nếp các loại 9,2% diện tích, lúa Thơm 12%, Khang dân 37,7%, Q5 chiếm 3,3%, XT27, XT28, VS1 chiếm 6,3 %, lúa lai chiếm 36,2%, các giống khảo

Vụ xuân năm nay Thạch Thất gieo cấy 4.750 ha lúa, trong đó Xi 23 chiếm 16% diện tích, 84-1 chiếm 2,3%, nếp các loại 9,2% diện tích, lúa Thơm 12%, Khang dân 37,7%, Q5 chiếm 3,3%, XT27, XT28, VS1 chiếm 6,3 %, lúa lai chiếm 36,2%, các giống khảo nghiệm chiếm 10%.

 

 

               Giống lúa xuân mới BC 15 tại Thôn Yên xã Thạch Xá - Ảnh Hồng Vân

 

     Qua đánh giá năng suất lúa xuân năm nay toàn huyện đạt 62,45 tạ/ha, các Hợp tác xã đạt năng suất trên 65 tạ/ha là Dị Nậu 71,85 tạ/ha, Đại Đồng 65 tạ/ha, Kim Quan 66,83 tạ/ha, có 5 HTX năng suất đạt dưới 60 tạ/ha là Yên Trung, Lại Thượng, Phùng Xá, Liên Quan và Tiến Xuân

Hồng Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C