Chính trị

Thạch Thất phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2024

(15:00:00 29/01/2024) Sáng ngày 29/1/2024, UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua - khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí  Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy- Thường trực HĐND- lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Chủ tịch UB MTTQ huyện, Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện; thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện; các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch HĐND- UBND các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng năm 2022.
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Năm 2023, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Thạch Thất đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng; Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị coi trọng. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức ký giao ước, ban hành tiêu chí thi đua và Kế hoạch hoạt động; các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt. 
Ngoài phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua chuyên đề đã được triển khai hiệu quả, các Cụm thi đua của huyện đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở đã tạo thành sức mạnh tổng hợp của huyện. Công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời, đúng quy định và có tính nêu gương tốt. Phong trào thi đua yêu nước rộng khắp đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào thi đua của huyện, thúc đẩy, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
 
 
 
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị
 
Từ những phong trào thi đua năm 2023 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Trung ương, Thành phố, Huyện ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên đoàn Lao động Huyện; Chủ tịch UBND Thành phố tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho 03 tập thể, Bằng khen cho 22 tập thể và 10 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 17 tập thể; danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 25 cá nhân; UBND Huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 63 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 286 cá nhân và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.774 cá nhân…đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của huyện trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ Huyện đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân cần tập trung tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước, của Thủ đô và của Huyện. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Huyện, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của người dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an an ninh.
Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức; gắn kết chặt chẽ giữa kết nối công nghệ với cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, chuẩn bị sẵn sàng cách thức vận hành, quản trị xã hội trong tình hình mới theo chỉ đạo Chủ tịch UBND Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện. Phát huy sáng kiến, sáng tạo, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc; đồng thời thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đ/c Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua năm 2024
 
Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua năm 2024, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thi đua thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ theo chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bám sát các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội. Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng tiêu chí xã nông thôn nâng cao và kiểu mẫu; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thạch Thất thanh lịch, văn minh. Chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, khu vực phòng thủ huyện vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; không để các vụ việc phức tạp, điểm nóng phát sinh trên địa bàn huyện.
Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện Nguyễn Mạnh Hồng đề nghị “Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực. Trong tổ chức phong trào thi đua phải làm thực chất, chuyển biến thực sự; thực hiện các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, mang tính đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, văn minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo và phát triển của Huyện”. 
 
Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 trước sự chứng kiến của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện./.

 

Vũ Vân- Hữu Thiện

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C