Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

(15:01:00 19/07/2023) Sáng ngày 19/7/2023, huyện Thạch Thất tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho gần 100 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; Chủ tịch UBND, công chức văn phòng, công chức văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giảng viên Trịnh Thị Hải Vân- Viện Quản lí Đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp truyền đạt một số nội dung về: Cập nhật kiến thức về Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Cập nhật phổ biến các văn bản của TW và Thành phố về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 04 của Thành ủy; Chương trình 03 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lí và thực hiện Chương trình xây dựng NTM.  
Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương.
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện và cơ sở cập nhật đầy đủ, kịp thời chỉ đạo mới của Trung ương, Thành phố và Huyện liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

 

Vũ Vân- Hữu Thiện

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C