An ninh quốc phòng

THẠCH THẤT THỰC HIỆN DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU TRỊ AN

(01:55:00 14/05/2013) Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể tiếp tục quán triệt chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, chủ động xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân; thực hiện sự hướng dẫn của Bộ tham mưu – Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội về tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cấp xã năm 2011.

  Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể tiếp tục quán triệt chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, chủ động xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân; thực hiện sự hướng dẫn của Bộ tham mưu – Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội về tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cấp xã năm 2011.

 

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh Hồng Vân
 

 

     Ở huyện Thạch Thất có 5 xã tham gia diễn tập trị an cấp xã năm 2011 đó là: Yên Bình, Đại Đồng, Thạch Hòa, Thạch Xá, Bình Phú. Mỗi xã diễn tập trong một ngày: Diễn tập về vận hành cơ chế thực hiện cho khối Đảng, chính quyền, đoàn thể tại trụ sở UBND xã; diễn tập thực binh theo từng tình huống cụ thể - tại thao trường do các xã xác định địa điểm.

 

     Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an cấp xã huyện Thạch Thất đã chọn xã Yên Bình làm điểm chỉ đạo và tổ chức diễn tập vào ngày 21/6/2011, các xã còn lại tiếp tục tổ chức phấn đấu hoàn thành vào ngày 15/7/2011. Diễn tập cấp huyện tổ chức từ tháng 8 đến 15/9/2011■

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C