Chính trị

Thường trực HĐND xã Lại Thượng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND xã khoá 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(08:11:00 05/06/2024) Sáng ngày 4/6, Thường trực HĐND xã Lại Thượng tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND xã khoá 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Kỳ họp, cử tri được nghe Thường trực HĐND xã thông báo chương trình, nội dung, dự kiến thời gian Kỳ họp thứ 12 HĐND xã; nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp trước. 
Toàn cảnh buổi TXCT
 
6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Lại Thượng đạt trên 552,5 tỷ đồng = 56% KH. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường được quan tâm; công tác giáo dục đào tạo, văn hoá, y tế, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả tạo được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của nhân dân trong xã. 
Đặc biệt, công tác xây dựng NTM nâng cao được cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tập trung cao độ triển khai thực hiện. Kết quả rà soát đến nay, xã có 9/19 tiêu chỉ dạt và 10/19 tiêu chí cơ bản đạt theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai doạn 2021-2025.
 
 
Cử tri xã Lại Thượng phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Kỳ họp, đại diện cử tri xã Lại Thượng đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được trên toàn diện các mặt kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; nhất trí cao với  nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp 6 tháng cuối năm. 
Đồng thời, kiến nghị đến HĐND xã các vấn đề như: Cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ của HTX nông nghiệp xã để khuyến khích nông nghiệp phát triển; quan tâm triển khai làm rãnh thoát nước giải quyết tình trạng ngập úng nội làng; đầu tư, cải tạo các điểm tập kết rác thải; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà văn hoá; tăng cường công tác quản lý đất đai, Nghĩa trang nhân dân; đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn để đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao; quan tâm đầu tư đường điện chiếu sáng… 
Đồng chí Chủ tịch UBND xã Lại Thượng Khuất Văn Trung trả lời, làm rõ ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền
 
Ngay tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền của xã đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã Khuất Văn Trung trả lời, làm rõ. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Thường trực HĐND xã sẽ tiếp thu, trình Kỳ họp HĐND xã để xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất./. 

Hoa Phượng

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C