Kinh tế

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai nhiệm vụ năm 2024

(15:24:00 30/01/2024) Sáng ngày 30/01/2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai nhiệm vụ năm 2024 tới cán bộ, viên chức Trung tâm và nhân viên thú y cơ sở.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện được thành lập tại Quyết định số 5959 ngày 21/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất 3 trạm: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông huyện, với 35 biên chế được giao. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thất. 
Toàn cảnh hội nghị
 
Căn cứ Kế hoạch số 475 ngày 19/12/2023 của UBND huyện về Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ trên 4 nhóm lĩnh vực: kỹ thuật dịch vụ trồng trọt, bảo vệ thực vật; dịch vụ chăn nuôi, thú y; công tác phối hợp quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; phối hợp triển khai các tiến bộ kỹ thuật, tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu kết nối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 
Theo đó, năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp thực hiện chỉ đạo, triển khai gieo trồng với diện tích cả năm toàn huyện là gần 10.027 ha, trong đó vụ xuân gieo trồng gần 5.011 ha; vụ mùa trên 4.247 ha; vụ đông gần 769 ha. Làm tốt công tác dự tính, dự báo, điều tra, phát hiện các đối tượng dịch hại trên cây trồng; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất. 
Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi. Phấn đấu tổng đàn trâu bò toàn huyện đạt 8.000 con, tổng đàn lợn trên 2 tháng tuổi là 110.000 con; đàn gia cầm 1.200.000 con. Tập trung chỉ đạo quản lý, nuôi trồng có hiệu quả 520ha mặt nước hiện có. Phấn đấu giá trị sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 70% giá trị sản xuất chăn nuôi theo tỷ lệ chung của thành phố. 
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, các Chi cục chuyên ngành thành phố thực hiện có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình trình diễn một số giống lúa, giống rau có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh hại để nhân rộng ra sản xuất trên địa bàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Bùi Hải- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bùi Hải- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, viên chức Trung tâm, nhân viên thú y cơ sở chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao; thường xuyên bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất nông nghiệp tại cơ sở./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C