Chính trị

UB MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất: Lan tỏa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(09:03:00 02/06/2024) Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trong nhiệm kỳ 2019- 2024, MTTQ các cấp huyện Thạch Thất đã triển khai và thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của của cuộc vận động, tạo sức lan tỏa rộng khắp, được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, góp phần vào thành công chung trong quá trình xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 của huyện.

Xã Đại Đồng đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
 
Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND và kế hoạch của UBND huyện về xây dựng Huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 
Tiếp tục triển khai thực hiện Mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Gìn giữ thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” do UBND huyện phát động được các tổ chức thành viên và MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện hưởng ứng tham gia tích cực, trách nhiệm với nhiều hình thức hoạt động phong phú, mô hình sáng tạo, hiệu quả cao như: Mô hình: “Sạch đường làng”, “Sạch đồng ruộng”, “Ngày thứ 7, Chủ nhật tình nguyện”, “Làn nhựa đi chợ”, “Đoạn đường xanh- sạch-đẹp-nở hoa”, “Nhà văn hóa xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường”, “Tranh tường Bích Họa”… 
Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường; xử lý mái che, mái vẩy, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường vỉa hè; trồng, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, kẻ vẽ tranh bích họa, khơi thông cống rãch, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh… MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động, sản xuất nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Nhân dân đã tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất, cơ cấu ngành nghề thu hút nhiều lao động, đem lại việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Tập trung khai thác, duy trì và phát huy hiệu quả các nguồn vốn, các đoàn thể CT-XH đã tín chấp cho hơn 10 nghìn lượt đoàn viên, hội viên vay vốn hỗ trợ lãi xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp, Quỹ trợ vốn Công đoàn và Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền là 886.311 triệu đồng góp phần phục hồi, phát triển sản xuất. 
Phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên...góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện từ 58 triệu đồng năm 2018 lên 100 triệu đồng/người vào năm 2023.
Đặc biệt, trong 5 năm qua UB MTTQ huyện đã tuyên truyền, vân động các tầng lớp nhân dân đóng góp gần 9 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 17.000m2 đất, tham gia gần 70 nghìn ngày công lao động, ủng hộ bằng nhiều hiện vật khác. 
Năm 2020, huyện Thạch Thất được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, các xã Đại Đồng, Dị Nậu, Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Đồng Trúc, Hạ Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên phối hợp với UBND thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Dân vận khéo trong tuyên truyền vận động thực hiện "Tang văn minh tiến bộ", với nhiều hình thức, giải pháp phong phú đa dạng. Đến nay, các hủ tục lạc hậu trong đám tang đã được xóa bỏ, không mê tín dị đoan, nghi thức tang lễ được thực hiện trang nghiêm, tiết kiệm. Việc tổ chức lễ hội, mừng thọ đúng quy định, đảm bảo phong tục truyền thống, trang trọng, thể hiện kính lão trọng thọ của dân tộc.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, UB MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động. Tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tạo điều kiện để Nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng; tiếp tục khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong Nhân dân để chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh./. 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C