Chính trị

Văn phòng HĐND- UBND huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023

(20:00:00 11/01/2023) Chiều ngày 11/01, Văn phòng HĐND- UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
 
Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu HĐND, UBND huyện đảm bảo trọng tâm, bám sát tình hình thực tiễn; Trong năm, Văn phòng HĐND- UBND đã phối hợp tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện ban hành gần 17.500 văn bản đi; tiếp nhận trên 12.000 văn bản điện tử đến; 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn ứng dụng hiệu quả phần mềm dùng chung quản lí văn bản và điều hành tác nghiệp do Thành phố cài đặt. 
Bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận trên 5.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn đạt 98%. Ban tiếp công dân của Huyện trực thuộc Văn phòng HĐND- UBND huyện dự tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND huyện tiếp 489 lượt công dân. Văn phòng đã tiếp nhận 741 đơn, trong đó số đơn đủ điều kiện giải quyết thuộc thẩm quyền huyện đã giải quyết xong trên 97%, thuộc thẩm quyền xã đã giải quyết đạt 74%,...
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND- UBND huyện. 
Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung thực hiện giải quyết, trong đó đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống văn phòng từ Huyện đến xã. Văn phòng các cấp cần nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Thường trực HĐND, UBND chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các vấn đề phát sinh,... 

 

Vũ Vân- Duy Hanh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C