Chính trị

Xã Đại Đồng nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bầu cử

(08:51:00 09/06/2021) Sáng ngày 08/6/2021, Ủy ban Bầu cử xã Đại Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo đánh giá tại hội nghị đã chỉ rõ, ngay sau khi có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của TW, Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban Bầu cử huyện, xã Đại Đồng đã kịp thời ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cuộc bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Đại Đồng đã thành công tốt đẹp.
Toàn cảnh hội nghị
 
Cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng, hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu được thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của TW, Thành phố và huyện. Nhân dân đồng thuận và nêu cao ý thức trách nhiệm của cử tri trong việc thực hiện quyền công dân, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ cao, từ 91,63% đến 99,93%. Bầu đủ số lượng đại biểu ở mỗi cấp, trên địa bàn xã không có đơn vị phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.
Kết quả bầu đại biểu HĐND xã đã bầu đủ 27 đại biểu, đảm bảo về cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu, trong đó cơ cấu nữ chiếm 44,44%, trẻ tuổi chiếm 37,04%, người ngoài Đảng chiếm 14,81%, tái cử chiếm 51,85%. Trình độ chuyên môn dưới Đại học chiếm 37,04%; Đại học chiếm 59,26%; sau Đại học chiếm 3,70%.
 
 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị
 
Ghi nhận những kết quả đạt được, UBND Thành phố khen thưởng cho cán bộ và nhân dân xã Đại Đồng, Ủy ban MTTQ Thành phố khen thưởng cho Ủy ban MTTQ xã; UBND huyện, UBMTTQ huyện khen 5 tập thể, 16 cá nhân; UBND xã khen thưởng 3 tập thể, 39 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C