Chính trị

Xây dựng Đảng – Tình đồng chí

(01:48:00 14/05/2013) Đồng Chí theo cách hiểu đơn giản thì đây là từ ghép của hai từ Hán – Việt: “Đồng” là cùng, là sự giống nhau; “chí” là chữ viết tắt của chí hướng hoặc cũng có nghĩa là mục tiêu, lý tưởng. Chính vì ý nghĩa như vậy, nên từ “đồng chí” thường chỉ được

Đồng Chí theo cách hiểu đơn giản thì đây là từ ghép của hai từ Hán – Việt: “Đồng” là cùng, là sự giống nhau; “chí” là chữ viết tắt của chí hướng hoặc cũng có nghĩa là mục tiêu, lý tưởng.

Chính vì ý nghĩa như vậy, nên từ “đồng chí” thường chỉ được dùng trong quan hệ giữa những người cộng sản. Từ này đã trở thành phổ biến trong phong trào cộng sản thế giới kể từ sau khi Các Mác và Ăng ghen công bố tác phẩm bất hủ “tuyên ngôn của Đảng cộng sản” cách đây hơn 150 năm. Những người Men-sê-vích trong phong trào cách mạng dân chủ Nga và đảng viên Quốc dân Đảng của Trung Quốc, Việt Nam … hồi đầu thế kỷ 20 cũng có một thời gian sử dụng từ này trong quan hệ với nhau nhưng sau đó, từ “đồng” trong các tổ chức này tự mất đi, cùng với sự biến chất và phản bội lợi ích giai cấp công nông của các tổ chức chính trị này. Như vậy đủ thấy, từ “đồng chí” gắn liền với bản chất cách mạng trong sáng, trong quan hệ của chính những người cộng sản.

Tình đồng chí là tình cảm nảy sinh trong quan hệ giữa những người cộng sản bắt đầu từ bản chất tiên tiến, khoa học, cách mạng của Đảng cộng sản. Đây là một loại tình cảm đặc biệt, thể hiện rất hài hòa, gắn bó giữa các tình cảm: tình anh em, tình bạn bè, đồng đội, tình yêu giữa những người cùng chung lý tưởng giải phóng nhân loại, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng bản thân khỏi mọi ấp bức, bất công đi lên CNXH và CNCS. Trong tình đồng chí, thể hiện rất cao mặt chính nghĩa của các giá trị đạo đức: sự tin cậy, chung thủy, thẳng thắn, chung thực đức hy sinh … và các giá trị thẩm mỹ: lòng dũng cẩm, bao dung, sự cao thượng và tình nhân ái giái cấp trong sáng.

Không chỉ là quan điểm nhận thức, tình bạn vĩ đại và cảm động giữa Các Mác và Ăng ghen, hai lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp vô sản thế giới là thực tế sinh động, đầy thuyết phục của tình đồng chí trong thực tiễn. Trong suốt lịch sử đấu tranh gần hai thế kỷ qua của giai cấp vô sản thế giới, có biết bao nhiêu tấm gương cao đẹp về tình đồng chí đã tỏa sáng. V.I . Lê Nin lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga và thế giới khi đánh giá một trong những điều kiện căn bản làm cho những người Bô-sê-vích và sự ủng hộ, tin cậy của nhân dân. Và không có gì khác tạo nên điều kiện đó chính là bản chất cách mạng, khoa học của Đảng cộng sản (Đảng Bôn-sê-vích) đã xây dựng bằng sự đoàn kết và tình đồng chí giữa những người cộng sản. Đặc biệt là trong tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ sự quan tâm, xây dựng, giữ gìn, vun đắp cho khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở tạo lập tình đồng chí trong sáng của các lãnh tụ vô sản. Chính nhờ uy tín của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sự thống nhất về mục đích, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và tình đồng chí, đã tạo thành chất keo gắn kết ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam, lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam từ 3-2-1930. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu gương sáng về tình cảm cách mạng trong sáng, tình đoàn kết rộng rãi, tình đồng chí  thủy chung, nhân hậu và chăm lo xây dựng, gìn giữ sự đoàn kết thống nhất của Đảng, gìn giữ tình đồng chí trong tổ chức. Cho đến tận trước lúc đi xa, trong lời di chúc thiêng liêng dặn lại, Người vẫn đặc biệt quan tâm đến sự đoàn kết của Đảng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất chí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Trong suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, nhờ đoàn kết, thống nhất; nhờ số đông Đảng viên đã rèn luyện, xây dựng và phát triển tình đồng chí trong sáng mà Đảng ta luôn luôn vững mạnh, lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hai tiếng “đồng chí” được nhắc đến, được những người cộng sản dành cho nhau trong sự thiêng liêng, trân trọng không gì có thể so sánh nổi.

Tuy vậy, không phải không có nơi, có lúc, có người đã không làm được như vậy. Là đảng viên nhưng trong tư tưởng của họ còn nặng những tính toán cục bộ, bản vi. Họ để cho chủ nghĩa cá nhân chi phố mà dẫn đến cơ hội hoặc sa vào tham ô, lãng phí, tiêu cực. Ở những người này, tình đồng chí trở nên nhạt nhẽo, u ám và bị mai một. Nguyên tắc tập trung dân chủ với vũ khí tự phê bình và phê bình và tình đồng chí trong sáng luôn là “liều thuốc tốt” để “chữa trị” những “căn bệnh trên”. Đó chính là lý do để Đảng ta luôn luôn đẩy mạnh và tăng cường công tác xây dựng Đảng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang kháng chiến dành độc lập, tự do cho Tổ quốc, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng do Đảng ta phát động nhằm mục đích làm cho Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới.

Nhắc lại những câu chuyện từ ngày thành lập Đảng và bài học thành công nhờ đoàn kết thống nhất trong suốt 80 năm lãnh đạo cách mạng, đồng chí Tổng bí thư đã thẳng thắn phê phán những đảng viên cán bộ: “Do bon chen, danh lợi mà nói xấu lẫn nhau, dựng chuyện để bới móc nhau hoặc ngồi im, thấy sai không dũng cảm đấu tranh thấy đúng không kiên quyết bảo vệ, dễ người dễ ta, như vậy đâu có phải là nghĩa lớn, là lý tưởng cách mạng, tình thương yêu đồng chí và tấm lòng với nhân dân”. Bài học không mới về tình đồng chí giữa những người cộng sản đã được đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng nhắc lại để mỗi cán bộ đảng viên suy ngẫm, thực hành.

Hơi thở ấm áp của mùa xuân cùng tình đồng chí sẽ giúp sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình giữa những người cộng sản đạt kết quả cao, để Đảng ta ngày càng vững mạnh

Ngọc Hà

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C