Chính trị

Huyện ủy Thạch Thất sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 20/2022, Quy định 09/2022, Kế hoạch 121/2022 của Thành ủy Hà Nội

(09:00:00 30/05/2024) Sáng 29/5/2024, Huyện ủy Thạch Thất tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 20/2022, Quy định 09/2022, Kế hoạch 121/2022 của Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Thực hiện các văn bản của Thành ủy Hà Nội, Đề án số 20/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”; Quy định số 09/2022 “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố”; Kế hoạch 121/2022 “Triển khai và ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Đào Xuân Ban- Ủy viên BTV Huyện ủy- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị
 
Công tác phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả, từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức 20 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 1.660 quần chúng ưu tú. Từ năm 2020-2023 đã kết nạp 856 đảng viên, đạt trên 100% chỉ tiêu TP giao. Đặc biệt, số lượng học sinh THPT được kết nạp đảng trong các trường THPT tăng nhanh, chất lượng đảng viên qua đào tạo và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao.
 
 
 
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
 
Công tác quản lí đảng viên được quan tâm, 100% đảng viên có hồ sơ, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy trực tiếp quản lí hồ sơ đảng viên của đơn vị. Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ năm 2019 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã sàng lọc 77 trường hợp, trong đó khai trừ 22 trường hợp, xóa tên 34 trường hợp, bỏ sinh hoạt đảng khi chuyển sinh hoạt đảng 21 trường hợp.
Việc ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố đã giúp các đảng viên dễ dàng tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đặc biệt, trong việc cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động. Đến nay toàn Đảng bộ Huyện đã đạt 94,35% tổng số đảng viên cài đặt thành công phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, triển khai thực hiện các văn bản của Thành phố, mặc dù có nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ trong thực tiễn, song các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã nỗ lực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng chỉ ra 10 tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các văn bản cần được nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong thời gian tới. 
Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Minh Hồng đề nghị: Các tổ chức cơ sở Đảng cần nghiêm túc triển khai, xác định công tác đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng và phấn đấu vào trở thành đảng viên. 
Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong Đề án số 20 của Thành uỷ, trong đó: Đổi mới công tác tạo nguồn, định kỳ hằng năm tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở làm tốt công tác rà soát, nắm chắc số lượng kết nạp Đảng, tập trung tạo nguồn trong lực lượng giáo viên, học sinh, sinh viên, y, bác sỹ…Phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng.
Tăng cường công tác khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp để thực hiện quy trình thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể và phát triển đảng viên. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn quy trình, thủ tục phát triển đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các quy định về công tác quản lý đảng viên, nghiệp vụ công tác đảng viên
Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên để có căn cứ sàng lọc, loại bỏ cán bộ, đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên; quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 
Thực hiện tốt 02 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; thực hiện đồng bộ, chuẩn hoá dữ liệu phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 với phần mềm Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên để phục vụ tốt công tác khai thác thông tin đảng viên đảm bảo chính xác./. 

Vũ Vân- Duy Hanh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C